Avisos Legais

Titularidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos:

RAZÓN SOCIAL: Darío Fernández Vales, S.L.

CIF: B15770621

ENDEREZO: O Penedo, 45 – Mabegondo. CP 15318. Abegondo. A Coruña

TELEFÓNO: 981 673 549

CORREO-E: tenda@atendadedario.es

ACTIVIDADE: Comercio polo miúdo de sementes, abonos, flores, plantas e pequenos animais

A utilización do Sitio web outórgalle a condición de usuario/a, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas::

Se non estivese conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións por favor, abstéñase de utilizar este sitio web.
 
O acceso a este sitio web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial co Titular.
 
A través deste sitio web, o Titular facilítalle o acceso e a utilización de diversos contidos que o Titular e/ou os seus colaboradores publicaron por medio da internet.
 
Para ese efecto, está obrigado e comprometido a NON utilizar calquera dos contidos deste sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados polo Titular, doutros usuarios ou de calquera usuario da internet.
 
O Titular resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios que vulneren a lexislación vixente, lesivos dos dereitos ou intereses de terceiros, ou que, ao seu xuízo, non resulten adecuados para a súa publicación.
 
O Titular non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do sistema de comentarios, redes sociais ou outras ferramentas de participación, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

Seguridade

Os datos persoais que facilite ao Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas, cuxa titularidade corresponde en exclusiva ao Titular, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas, de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

Con todo, debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto o Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no Sitio web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. O Titular declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través deste sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos deste sitio web teñen unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

O Titular resérvase o dereito para modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido deste sitio web, os vínculos ou a información obtida a través deste sitio web, sen necesidade de aviso previo.

O Titular non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse da utilización da información deste sitio web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Tratamento de datos persoais

Pode consultar toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que recollemos na nosa páxina de Política de Privacidade.

Política de galletas (Cookies)

Pode consultar toda a información relativa á recollida e tratamento de cookies na nosa páxina de Política de galletas (Cookies).

Enlaces a outros sitios web

O Titular pode proporcionarlle acceso a sitios web de terceiros mediante ligazóns coa finalidade exclusiva de informar sobre a existencia doutras fontes de información na internet nas que poderá ampliar os datos ofrecidos neste sitio web.

Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxerencia ou recomendación para que vostede visite as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que o Titular non é responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteña ao seguir as ligazóns.

Así mesmo, o Titular non responde das ligazóns situadas nos sitios web vinculados aos que lle proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Titular e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accede a un sitio web externo desde unha ligazón que atope neste sitio web vostede deberá ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio web.

Propiedade intelectual

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito do Titular.

Limitación de responsabilidade

A información e servizos incluídos ou dispoñibles a través deste sitio web poden incluír erros tipográficos. De forma periódica, o Titular incorporará melloras e/ou cambios á información contida e/ou os servizos que pode introducir en calquera momento.

O Titular declina calquera responsabilidade no caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos na internet, calquera que sexa a súa causa.

Así mesmo, o Titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio como consecuencia de ditas caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que lle poida ser causado por causas alleas ao Titular.

Xurisdicción

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerá de conformidade coa Lexislación española.